POLITIKK


ALTERNATIV FOR NORGE

POLITIKK

Her finner du innslag om aktuell politikk i dagens samfunn

Et alternativt parti til dagens partier er Norsk Folkeparti. Dette er det eneste partiet som virkelig ønsker en stopp i innvandringen, samt ønsker å sende tilbake de migranter som er kommet til landet.   www.norskfolkeparti.no              

Senere er også Repatrieringspartiet kommet til. www.repatrieringspartiet.no


**********************************************************


Nedenfor finner du aktuelle politiske temaer. Noen av dem illustrerer at dagens politiske partier ikke holder mål. Flere eksempler finner du på: www.hjemmesitterpartiet.no


Personlig ansvar - et kort rettsgrunnlag


Under Nürnbergprosessen mot de tyske nazistene ble det ettertrykkelig slått fast at man stod personlig ansvarlig for sine handlinger - selv om man var underlagt kommando. I mange norske lover blir man stilt personlig ansvarlig for sine handlinger – eller mangel på sådanne. Straffelova har vedtekter som åpner for straff dersom en arbeidstaker gjør seg skyldig i grov uforstand i tjenesten. Norsk Folkepartis formann ble gjort personlig ansvarlig og bøtelagt for noe han skrev på Facebook for partiet. Formann-skapet i Samnanger vedtok i mai 2020 å stille en tidligere barnevernsleder personlig ansvarlig for feil som ble gjort på 2000-talet.


Ut fra dette kan man fastslå det generelle prinsipp at politikere, offentlig ansatte, mediefolk og andre  kan stilles personlig til ansvar for grov uforstand i tjenesten. Jfr. Landssvikoppgjoer.noMed hijab på Stortingets talerstol


Marian Abdi Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, møter i juni 2019 som vararepresentant på Stortinget. Samtidig gjorde hun sin debut på Stortingets talerstol. Det er første gang en norsk-somalier står på Stortingets talerstol. Media kan også kan opplyse om at Hussein senere vil foreslå tiltak mot «islamofobi» – et ord SV har tatt i bruk i partiets interne dokumenter.


Hussein er så vidt vites også den første som stiller til møte i landets lovgivende forsamling iført det kvinneundertrykkende plagget hijab. Det er altså identitetspolitikk hun driver, noe som også kommer til uttrykk ved kampen for bostøtten: Mange må flytte vekk fra Gamle Oslo, sa hun fra Stortingets talerstol, og dermed tvinges de til å forlate stedet hvor de har sine venner og nettverk. Ved å hjelpe folk til å bli boende i bydelen, motvirkes utenforskap, konkluderte Hussein. Spørsmålet er utenfor hva: Utenfor eget klansamfunn eller utenfor det norske samfunnet?


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter. SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten. Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.


Kanskje det er på tide med Landssviker.no og/eller Riksrett.noNorge har nå 916.625 personer med innvandrerbakgrunn


Ved årsskiftet 2017/2018 var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen, og en økning på vel 32.000 siden i fjor. Det tilsvarer nesten hele befolkningsveksten i fjor, som var 37.300. Folketallet i Norge 1. januar var 5.295.619.


Innvandrere utgjør nå 14,1 prosent av befolkningen, og barna deres, norskfødte med innvandrerforeldre, utgjorde 3,2 prosent.


Blant de vel 916.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 47 prosent (431.200) bakgrunn fra land i Asia og Afrika. Denne gruppen utgjorde 407.500 personer til samme tid i fjor. Syrere er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Til sammen er det registrert 27.400 innvandrere fra Syria, en økning på rundt 7.000 personer siden i fjor.


Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall. (2. juni 2018)Løgnen ligger i det hun ikke snakker om


I januar 2018 kunne en lese følgende: «Nå ser vi en ny generasjon jenter med minoritetsbakgrunn stå frem. En frihetsgenerasjon.  De skal vite at de har min, og vår, fulle støtte.» Dette var det viktigste budskapet i statsminister Erna Solbergs femte nyttårstale.


Modige jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn har det siste året tatt sin rettmessige plass i det offentlige rom. Det er heldigvis ikke et nytt fenomen, men er blitt tydeligere. Noen av disse kaller seg «de skamløse jentene». De er heldigvis ikke alene, og står på skuldrene til moderne pionerer som har gått foran. Men de opplever sterk motstand, også i form av «grove trusler og hets».


Fra kommentarfeltet i det samme media: Flott tale! Synd den ikke gjenspeiler virkeligheten. Løgnen ligger i det hun ikke snakker om. Dette var kun et oppgulp av den gale Agenda 21, ispedd det vanlige PK søppel om multikultur - at vi skal fortsatt få motta uønskede personer som ikke har noen grunn til å være her. Det kom ikke frem i talen at Norge er et lite land i verden.Nettokostnadene knyttet til den ikke-vestlige innvandrer-befolkningen


Hva de de reelle nettokostnadene knyttet til den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen er, finnes ingen beregninger på, men den ligger trolig vesentlig høyere enn 53 milliarder kroner pr. år, trolig mer enn 100 milliarder kroner.


Med utgangspunkt i SSBs kontantstrømsberegninger, påførte den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen den norske stat et nettotap på 43 milliarder kroner i 2016. Det tilsvarer tre jordbruksoppgjør som førte til slik tautrekking blant politikerne ved forrige korsvei. Men SSB har vært tydelige på at de ikke har tatt hensyn til asyl- og integreringskostnadene de første ørene, som anslagsvis beløper seg til rundt 10 milliarder kroner årlig.


Uten innvandrerbefolkningen ville Oljefondet tilsvart mer enn 1,8 millioner kroner pr. hode. Det betyr at hver nordmann med familie som befant seg i Norge da oljeeventyret startet har gitt fra seg verdier for mer enn 300.000 kroner til innvandrerne og deres etterkommere. Dette kan vi takke inkompetente politikere for.For mye hjerte og for lite hjerne i politikernes planlegging


Det blir for mye hjerte og for lite hjerne i politikernes planlegging så vel som i gjennomføringen av de planer som finnes. Effekten er selvskading av de mest vellykkede samfunnene i verden, en utvikling som ingen vil ha langsiktig nytte av. Man later som om etiske valg er enkle der så slett ikke er tilfellet, enten det gjelder migrasjonen over Middelhavet inn i Europa eller hva man skal gjøre med alle menneskene som alt er kommet hit, men som ikke klarer seg for egen maskin. Øyeblikkssnillhet er en riktig ussel guide til riktige beslutninger.


Klokskap er bedre enn snørr, tårer og sinnelagsetikk som styringsverktøy for ethvert samfunn, og ganske bestemt for komplekse og moderne stater. Både de styrende og de styrte må lære seg å bli voksne. Sannelig om jeg vet hvilken av de to grupperingene som har størst sjanse for å klare spranget over i en ansvarlig verden.